Paketering & Montering

På årsbasis producerar LOK flera miljoner förpackningar, innehållande allt ifrån fästelement, El & VVS till läkemedelstillbehör. En engagerad personalgrupp med sinne för kvalitet möjliggör att förpackningen håller en mycket hög klass.

I vår monteringsavdelning åtar vi oss monteringsuppgifter av varierande art, allt efter kundens önskemål. Alla våra operatörer har ett kvalitetsansvar och vi kan garantera ett bra slutresultat i samtliga av våra åtaganden.

Kommentarer inaktiverade.