GDPR

Hur LOK Industri hanterar dina uppgifter

Den 25:e maj 2018 ersätter den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). LOK industri AB gör sitt yttersta för att samla in så lite data som möjligt om dig. Information som vi samlar in behövs för att kunna slutföra vårt åtagande mot dig som kund och vi lämnar aldrig ut uppgifter om dig till tredje part utan ditt samtycke.

De uppgifter vi behöver när du är kund hos oss är ditt namn, företag, adress, telefonnummer samt mailadress.

Det är LOK industri AB org.nr 556810-3005, 467 21 Grästorp som är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kan behandlas av oss eller något av våra personuppgiftsbiträden. I de fall vi har samarbete med en leverantör finns ett så kallat PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) mellan oss och biträdet (exempelvis leverantör av affärssystem). Vårt syfte är att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, eller att informera om erbjudanden. Vi kommer även att behandla uppgifterna för marknadsanalyser och kundanalyser för vår marknadsföring och affärsutveckling.

Vi kan komma att kontakta dig via post, SMS, mail eller på andra sätt. Våra kunduppgifter kan även komma att kompletteras i syfte att erbjuda en så bra affärsrelation som möjligt. Du som kund har rätt att på begäran ta del av våra uppgifter om dig. Om uppgifterna om dig är felaktiga så åligger det oss att rätta dessa. Kontakta i så fall oss på info@packpartner.se

2018-05-25