Produkter & tjänster

Vi erbjuder helhetslösningar

Paketering, montering, lager och distribution.

Paketering

Årligen paketerar vi flera miljoner artiklar – allt ifrån skruv, spik, el och vvs till läkemedelstillbehör. En engagerad personalgrupp med sinne för kvalitet möjliggör att förpackningen håller en mycket hög klass.

 

Montering

I vår monteringsavdelning åtar vi oss monteringsuppgifter av varierande art, allt efter kundens önskemål. Alla våra operatörer har ett kvalitetsansvar och vi kan garantera ett bra slutresultat i samtliga av våra åtaganden.

 

Lager & distribution

Att kunna erbjuda lagermöjligheter och en effektiv distribution till våra kunders kunder innebär att vi till alla delar kan underlätta arbetet för kunden. Genom att låta oss ta hand om hela kedjan från paketering till lagerhållning och distribution reduceras antalet planeringsmoment till ett minimum för kunden.

 

Utformning

LOK har goda kunskaper om nyheter och teknik i branschen. En bra förpackning kan ge förhållandevis små aktörer framgång på hårt konkurrensutsatta marknader. Vi strävar efter att tidigt finnas med i produktutvecklingsprocessen och erbjuder flera olika alternativ vad gäller förpackningens utformning. Med ett hållbarhetstänk skall förpackningen skydda, hantera, leverera och presentera din produkt. I dialog med er försöker vi ta fram en lämplig förpackning med rätt egenskaper.

 

 

Märkning

Vi tillhandahåller en hög kvalitet på allt tryck i samband med paketering. I vårt eget tryckeri trycks artikelunik information på förpackningen, vilket innebär en stor flexibilitet. I samverkan med våra leverantörer säkerställer vi också rätt kvalitet och en utveckling av de tryckta produkterna.