Den 25:e maj träder den nya EU-lagen GDPR i kraft. Det är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att stärka datasäkerheten. Vi på LOK industri AB hanterar alla personuppgifter med försiktighet och lämnar aldrig ut dem till tredje part utan ert medgivande.

Har du frågor gällande hur vi arbetar med GDPR vänligen kontakta oss på vår växel 0514-516 10 och fråga efter dataskyddsansvarig.

För mer information gällande GDPR vänligen klicka vidare på nedanstående länk som tar dig vidare till Datainspektionens hemsida:

Dataskyddsförordningen – GDPR: