Förpackningar med återvunnen råvara

Förpackningar med återvunnen råvara

Precis som våra kunder anser vi att förpackningarna skall väljas med omsorg och med ett hållbarhetstänk. Våra pås- och blisterförpackningar tillverkas exempelvis främst i Sverige med hög andel återvunnen råvara. Oavsett om du väljer kartong, well eller plast som grund...
Öppettider Jul & Nyår

Öppettider Jul & Nyår

Vi vill tacka alla våra kunder och leverantörer för ett fint samarbete under det gångna året och passar på att önska en God Jul & Ett Gott Nytt År! Vi har öppet som vanligt under Jul och Nyår med undantag för den 27 och 30 december då vi håller...
Förpackningar med återvunnen råvara

LOK underlättar för dig

LOK erbjuder inte bara hjälp med paketering och montering utan ombesörjer även vilket förpackningsmaterial som passar bäst samt inköp och lagerhållning av dessa. Vill du att vi dessutom lagerhåller dina ingående komponenter tar vi även hand om det. Frigör dina...