Märkning med hög klass

Märkning med hög klass

Utöver vårt tryckeri för ryttare och etiketter har vi även installerat thermotransferskrivare till våra påsförpackninsmaskiner, vilket möjliggör artikelunikt tryck, logos m.m. direkt på plastpåsen. Märkningen håller mycket hög klass och vi kan också byta färg på...